I POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

Projekt wspierający dziecko zdolne w przedszkolu „Radę sobie dam, bo przyjaciół mam”

 

We wrześniu 2009 roku poradniany zespół ds. diagnozy przedszkolnej dziecka w składzie: Monika Golenia-Kmiecik, Iwona Deryło na polecenie dyrektora poradni przygotował harmonogram projektu wspierającego dziecko zdolne w przedszkolu.

Wspomniany projekt składał się z konkursów sprawdzających i rozwijających zdolności dziecka: gry w warcaby „Hop po planszy”, recytatorski „Mój przyjaciel”, muzyczny „Gram i śpiewam o przyjaźni”, plastyczny „Ja jako przyjaciel”. Tematy poszczególnych konkursów dotyczyły jednego głównego hasła: „Radę sobie dam, bo przyjaciół mam”.

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym oraz nawiązanie współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Leżajsku z przedszkolami i szkołami podstawowymi w powiecie leżajskim.

Do celów szczegółowych można zaliczyć: promocję wychowania przedszkolnego jako jednej z podstawowych form kształtowania osobowości dziecka, wzbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej i kształtowanie w nich motywacji do wytrwałej pracy.

Regulamin konkursów wspierających zdolnego przedszkolaka przedstawiono dyrektorom i nauczycielom przedszkoli na konferencji zorganizowanej przez Poradnię w Leżajsku w dniu 5 października 2009 roku, dając tym samym przedszkolom możliwość właściwego przygotowania dzieci do udziału w poszczególnych konkursach. W dniu 23 marca 2010 roku wysłano do przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu leżajskiego pismo przewodnie z zaproszeniem do udziału w konkursach wraz z regulaminami i kartami zgłoszeń.

Zgodnie z regulaminem dnia 30 kwietnia 2010 roku zakończono przyjmowanie zgłoszeń do konkursów. Wpłynęły 122 prace na konkurs plastyczny, 23 zgłoszenia do konkursu gry w warcaby, 53 do konkursu recytatorskiego i 39 do konkursu muzycznego.

13 maja 2010 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Ja jako przyjaciel”. Jury w składzie: Eligiusz Szuty, Jolanta Kędzierska i Dorota Kostek wyłonili zwycięzców:

 1. Czerwonka Oliwia, Leja Dagmara – Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku,
 2. Rydzik Łukasz – Zespół Szkół Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Górnym,
 3. Kwaśniak Iwona – Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej,
 4. Sondej Rafał (Zespół Szkół- Przedszkole w Brzózie Królewskiej).

Dodatkowo wyróżniono 20 prac. Jury podczas oceny nadesłanych prac zwracało uwagę na samodzielność wykonania pracy, zgodność treści z tematem i formą, oryginalny pomysł i estetykę wykonania.

17 maja 2010 r. przeprowadzony został konkurs gry w warcaby „Hop po planszy”.

W konkursie wzięło udział 21 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Uczestnicy zostali na drodze losowania przydzieleni do sześciu grup. Rozgrywki przeprowadzone zostały systemem „Play – Off” według zasady „każdy z każdym”. Wygrani każdej z grup przydzieleni zostali do grupy I i grupy II, grając o udział w półfinale.

Gry półfinałowe i finałowe wyłoniły zwycięzców:

 1. Adam Masełek – Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku,
 2. Jakub Kowalski – Szkoła Podstawowa w Kulnie Oddział Przedszkolny,
 3. Przemysław Osada – Przedszkole nr 1 w Nowej Sarzynie,
 4. Maciej Śliwa – Zespół Szkół w Giedlarowej Przedszkole

oraz wyróżnienia dla Sylwestra Stopyry i Antoniny Krupy (Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku).

Nad przebiegiem zgodnym z regulaminem konkursu czuwali: Tomasz Chrząstek (sędzia główny), Ireneusz Stefański (sędzia), Łukasz Fleszar (sędzia), Wojciech Lubaczewski (sędzia).

21 maja 2010 roku w Miejskim Centrum Kultury został przeprowadzony konkurs recytatorski „Mój przyjaciel” i konkurs muzyczny „Gram i śpiewam o przyjaźni”.

Konkursy odbywały się w dwóch różnych salach, a nad ich przebiegiem czuwało jury: Jolanta Korasadowicz, Dorota Kostek, Agnieszka Margas (konkurs recytatorski) oraz Andrzej Horoszko i Tomasz Kycia (konkurs muzyczny).

Uczestnicy zgodnie z regulaminem mogli występować indywidualnie lub grupowo. W konkursie recytatorskim indywidualnym zwyciężyli:

 1. Monika Golenia – Zespół Szkół w Giedlarowej Przedszkole,
 2. Maksymilian Szast – Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej Przedszkole,
 3. Aleksandra Kostek – Szkoła Podstawowa w Jelnej.

W występach grupowych przyznano następujące miejsca:

 1. Roksana Treska, Zuzanna Karwacka, Marcin Filip – Przedszkole nr 1 w Nowej Sarzynie,
 2. Kacper Sałęga, Maciej Wittich, Zuzanna Herdyna – Przedszkole nr 2  w Nowej Sarzynie,
 3. Amelia Zacharyasz, Natalia Bucior, Mikołaj Kusy – Zespół Szkół w Dąbrowicy oddział przedszkolny.

Jury podczas oceny zwracało uwagę na: prezentację na scenie, umiejętności recytatorskie, przekaz treści dla widza, zgodność treści z tematem i oryginalność.

W konkursie muzycznym indywidualnym zwyciężyli:

 1. Aleksandra Wośko – Przedszkole nr 2 w Nowej Sarzynie,
 2. Gabriela Staroń – Szkoła Podstawowa w Kulnie – oddział przedszkolny,
 3. Bartosz Tłuczek – Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku.

W występach grupowych tego konkursy przyznano następujące miejsca:

 1. Patrycja Tabin, Laura Świąder, Dominika Skwara – Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku,
 2. Amelia Rychel, Martyna Dmitrowska, Wojciech Czechowicz – Przedszkole nr 2 w Nowej Sarzynie,
 3. Martyna Zdziech, Anna Banaś, Zuzanna Choina – Przedszkole nr 1 w Nowej Sarzynie.

Jury podczas oceny zwracało uwagę na: prezentację na scenie, uzdolnienia muzyczne, przekaz treści dla widza, zgodność treści z tematem, oryginalność.

Dodatkowo wyróżniono 8 występujących zespołów.

24 maja 2010 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Radę sobie dam, bo przyjaciół mam” w obecności zaproszonych gości: Józef Majkut – Wicestarosta Leżajski, Maria Horoszko – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, pan Wojciech Kostek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.

Na uroczyste wręczenie nagród przybyły dzieci biorące udział w całym projekcie oraz ich opiekunowie i rodzice.

Dyplomy i nagrody w postaci książek wręczali jurorzy poszczególnych konkursów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana loteria fantowa.

Realizacja projektu byłaby niemożliwa bez zaangażowania i wsparcia ze strony pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Za współpracę serdecznie dziękujemy.

 

Monika Golenia-Kmieci

Iwona Deryło

(koordynatorzy projektu)