DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014

ZAWSZE KULTURALNIE W INTERNECIE

 

Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku stała się organizacja profilaktycznej akcji, przygotowywanej corocznie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku.

Podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz propagowanie odpowiedzialnych, pozytywnych i bezpiecznych zachowań w Sieci.

W ramach IV edycji Dnia Bezpiecznego Internetu zostały przeprowadzone konkursy powiatowe, które cieszyły się w tym roku bardzo dużą popularnością.  Do tej edycji wpłynęło 89 prac plastycznych w konkursie dla klas I-III i  52 w konkursie dla klas IV-VI.

Uczniowie klas I-III mogli wziąć udział w konkursie pt. „Kultura – to nie bzdura”, promującym zasady dobrego zachowania w Internecie. Jury w składzie: Wiceburmistrz Miasta Leżajsk pan Marek Karakuła, pani Jolanta Kędzierska (MCK), p. Monika Golenia- Kmiecik (PPP) przyznało nagrody: Wiktorii Gajewskiej (S.P. w Dąbrowica), Nikoli Jędrzejewskiej (S.P. Wólka Łętowska) i Martynie Trębacz (S.P. Nr 3 Leżajsk) oraz wyróżnienia: Hubertowi Brzyskiemu (S.P. w Dąbrowica), Julii Laskowskiej (S.P. Nr 3 Leżajsk) oraz Przemkowi Zawierudzkiemu (S.P. Wierzawice).

Uczniowie klas IV-VI napisali prace, w myśl hasła konkursu „Razem tworzymy lepszy Internet” – list do przyjaciela. Jury w składzie: p. Małgorzata Kowalska – polonistka Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, p. Małgorzata Trębacz – polonistka Szkół Technicznych w Leżajsku i p. Elżbieta Sobejko – nauczycielka S.P. Nr 3 w Leżajsku, wyłoniło prace nagrodzone oraz wyróżnione. Nagrody otrzymali: Magdalena Burek i Łukasz Drożdżal (S.P. Nr 3 Leżajsk), Amelia Zacharyasz (S.P. w Dąbrowica); wyróżnienia: Wiktoria Drożdżak i Karolina Trębacz (S.P. Nr 3 Leżajsk) oraz Filip Burek (S.P. Wierzawice).  Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Happening kończący akcję został zorganizowany 28 lutego 2014 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku pani Elżbieta Dmitrowska-Kaduk przywitała zaproszonych gości i uczniów przybyłych ze szkół powiatu leżajskiego. Mogliśmy podziwiać piękne występy tancerzy z Małej Ziemi Leżajskiej oraz grę aktorów grupy teatralnej (S.P. Nr 3 Leżajsk). Ogłoszono wyniki konkursów powiatowych, nagrody wręczali: Dyrektor ZEASiP w Leżajsku p. Janusz Orłowski, p. Małgorzata Kowalska, p. Jolanta Kędzierska z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz nadkomisarz p. Adam Kopacz z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez nadkomisarza p. Adama Kopacza, przypominającej wszystkim, że Internet to miejsce fascynujące, ale pełne niebezpieczeństw i tylko pozornie anonimowe.

Koordynatorami akcji były: p. Monika Golenia-Kmiecik i p. Anna Trębacz.

 

                                                                                             Monika Golenia- Kmiecik

                                                                                             pedagog PPP w Leżajsku