DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2013

Serfuj bezpiecznie z SP Nr 3 i PPP w Leżajsku

 

Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku stała się organizacja profilaktycznej akcji, podejmowanej corocznie wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku, mającej na celu bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Tegoroczne działania dotyczyły m.in. praw i obowiązków użytkownika sieci.

Akcję rozpoczęła prelekcja dla rodziców pt. „Bezpieczeństwo dziecka w Internecie” przeprowadzona przez panią Justynę Sandomierską pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku, natomiast cały miesiąc luty b.r. wypełniały tematyczne kursy e‑learningowe i lekcje. Wzorem wcześniejszej edycji ogłoszono powiatowy konkurs na komiks pod hasłem „Serfuję – Respektuję” w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV- VI.

Happening kończący akcję został zorganizowany 28 lutego 2013 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 pani Elżbieta Dmitrowska – Kaduk przywitała zaproszonych gości i uczniów przybyłych ze szkół z powiatu leżajskiego. Ogłoszono wyniki konkursu powiatowego, w którym nagrody otrzymali:

klasy I-III

Katarzyna Maruszak – SP Jelna, Kacper Lasota – SP3 Leżajsk, Martyna Trębacz – SP3 Leżajsk,

klasy IV-VI

Magdalena Opalińska – SP1 Leżajsk, Karolina Gwóźdź – SP 3 Leżajsk, Wiktoria Drożdżak – SP 3 Leżajsk.

Wyróżnienia otrzymali:

klasy I-III:

Paulina Szykuła – SP Piskorowice, Konrad Kucło – SP Piskorowice, Martyna Paluch – SP Piskorowice,

klasy IV-VI:

Jadwiga Mucha – SP Sarzyna, Joanna Upchurch – SP 3 Leżajsk, Aleksandra Dąbek – SP 3 Leżajsk, Patrycja Dec – SP Jelna.

W miłej i przyjemnej atmosferze nagrody wręczyli: Zastępca burmistrza miasta Leżajsk pan Marek Karakuła oraz dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękne prace i życzymy sukcesów w następnej edycji.

Wystawa nagrodzonych prac będzie udostępniona do końca kwietnia w holu Szkoły Podstawowej nr 3.

Zakończenie akcji miało uroczysty i dydaktyczny charakter. Uczestnicy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez nadkomisarza pana Adama Kopacza z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Koordynatorami akcji były pani Justyna Sandomierska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku i pani Anna Trębacz – SP Nr 3 w Leżajsku.

 

                                                                     Anna Trębacz

                                                                     S.P. Nr 3 w Leżajsku