XVII Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2018

Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie rozstrzygnięty!

 

Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2018 Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie został zorganizowany w dniu 17 maja 2018 r. w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Franciszkański Ośrodek Kultury.

Na wstępie dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek powitał młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – uczestników XVII Powiatowego Przeglądu Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2018 Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie oraz nauczycieli opiekunów, którzy przygotowywali uczniów do występów.

Cykliczny – XVII Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2018 pod hasłem Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie dotyczył następujących obszarów tematycznych:

  1. Pokazanie uczniom, że reklama może zniekształcać rzeczywistość, kłamać – zagrożenia płynące z reklamy.
  2. Niepoddawanie się mitom reklamowym oraz pomoc ofiarom nieuczciwych twórców reklam.
  3. Korzyści wypływające z reklamy – hity, czyli produkty cieszące się popularnością poparte rzetelną informacją.
  4. Emocjonalne oddziaływanie – uderzanie w odbiorcę słowem, grafiką czy filmem.

Dyrektor Wojciech Kostek przypomniał tegoroczne hasło dramy, które dotyczyło reklamy, korzyści oraz zagrożeń, które ze sobą niesie. Jestem przekonany, że pokażecie w swoich przedstawieniach rozwagę, umiar i rozsądek – cechy mądrych młodych ludzi, którzy nie dają się zwieść rekl(ł)amie, wzbudzając swoimi występami podziw widowni i jury – zakończył dyrektor Kostek.

Starosta Leżajski pan Marek Śliż, wypowiedział formułę otwarcia, życząc uczestnikom udanych występów.

W przeglądzie wystąpiło siedem szkolnych zespołów teatralnych – cztery w kategorii szkół podstawowych (uczniowie z klas IV-VII): Kuryłówka, Brzyska Wola, Grodzisko Dolne, Wólka Łętowska i trzy w kategorii gimnazjów: Dąbrowica, Kuryłówka i SOSW Leżajsk.

Jury oceniające występy pracowało w składzie: p. Agnieszka Rydz, p. Bożena Zygmunt i p. Kacper Burda – przewodniczący.

Po występach głos zabrała p. Dorota Kostek – organizator konkursu i przeglądu – prezentując statuetki jako formę nagrody dla najlepszych grup teatralnych. Jedną z nich jest statuetka Franek dla zwycięskich grup teatralnych. Patronem nagrody jest Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku. Drugą statuetką są Skrzydła Teatralne – nagroda dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora przedstawienia. Pani Dorota Kostek wystąpienie zakończyła życzeniami skierowanymi do młodych artystów, by nagrody stały się symbolem realizacji ich twórczych zamierzeń, dalszego rozwoju i pierwszego kroku w karierze artystycznej.

Po zakończeniu obrad Jury jego przewodniczący p. Kacper Burda ocenił występy grup teatralnych w obydwu kategoriach i oddał pani Dorocie Kostek zamkniętą kopertę z werdyktem do odczytania.

Werdykt Jury przedstawia się następująco:

w kategorii szkół podstawowych przyznano:

I miejsce i nagrodę złotego Franka

Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej – opiekunowie: Iwona Dmitrowska, Agata Sowa, Wiesław Podkalicki.

II miejsce i nagrodę srebrnego Franka

Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym – opiekunowie: Izabela Grzywna, Monika Fila, Alicja Dubiel.

III miejsce i nagrodę brązowego Franka

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – opiekunowie: Elżbieta Fus, Edyta Kusa.

IV miejsce i statuetkę maski teatralne

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce – opiekun: Małgorzata Kordas.

W kategorii gimnazjum przyznano następujące miejsca:

I miejsce i nagrodę złotego Franka

Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun: Małgorzata Sztyrak.

II miejsce i nagrodę srebrnego Franka

Gimnazjum SOSW w Leżajsku – opiekunowie: Aneta Szpila, Agnieszka Bańka, Ewa Benewiat.

III miejsce i nagrodę brązowego Franka

Gimnazjum w Dąbrowicy – opiekun: Justyna Majkut.

 

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną Skrzydła teatralne w kategorii szkół podstawowych otrzymali:

Andrzej Zybura i Kamil Majczak ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej.

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną Skrzydła teatralne w kategorii gimnazjum otrzymały:

Katarzyna Piotrowska z Gimnazjum w Kuryłówce i Anna Hajdasz z Gimnazjum w Dąbrowicy.

 

Nagrody młodym artystom i podziękowania dla nauczycieli wręczali Starosta Leżajski pan Marek Śliż, Starszy wizytator – Rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pani Mariola Kiełboń, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pani Alina Cebulak i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek.

Przeglądowi teatralnemu i konkursowi plakatowemu patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami przeglądu i konkursu była Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A w Rzeszowie i Starostwo Leżajskie.

Przebieg przeglądu i konkursu był nagrywany przez Lokalną Telewizję Kablową LokalTel z Nowej Sarzyny.

 

Dorota Kostek
Koordynator projektu