XVI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna

Lajki i hejty – nie zaburzaj rzeczywistości! Profilaktyka uzależnień XXI wieku

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2017 został zorganizowany w dniu 19 maja 2017 r. w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Franciszkański Ośrodek Kultury.

Dyrektor Poradni p. Wojciech Kostek powitał dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – uczestników XVI Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2017 Lajki i hejty – nie zaburzaj rzeczywistości! Profilaktyka uzależnień XXI wieku oraz nauczycieli opiekunów, którzy przygotowywali uczniów do występów.

Dyrektor Wojciech Kostek przypomniał tegoroczne hasło dramy, profilaktyki uzależnień XXI wieku, stwierdzając, że lajki i hejty to internetowa nowomowa.

Lajk w Internecie to oznaczenie postu świadczące, że się nam on podoba lub że się z nim zgadzamy. Hejt to obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie. Hejtem określa się działanie w Internecie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści. To wszelkie formy uderzenia w kogoś, nie tylko słowem, ale i grafiką czy filmem. Wielu internautów czuje się w sieci bezkarnych, dlatego chętnie obrażają innych użytkowników w czasie dyskusji.

Moi drodzy jak człowiek nie wie jak należy zachować się w danej sytuacji, to na wszelki wypadek powinien zachować się przyzwoicie, to powinno stanowić internetowy savoir-vivre. Jestem przekonany, że pokażecie w swoich przedstawieniach umiar, rozsądek, takt i kulturę – cechy młodych ludzi – wzbudzając podziw widowni i jury

– zakończył dyrektor Kostek.

Starosta Leżajski pan Marek Śliż, wypowiedział formułę otwarcia, życząc uczestnikom udanych występów.

W przeglądzie wystąpiło osiem szkolnych zespołów teatralnych – trzy w kategorii szkół podstawowych i pięć w kategorii gimnazjów. Przegląd prowadziła pani Monika Golenia – Kmiecik, odnosząc się bezpośrednio po występach grup teatralnych do treści odegranych spektakli.

Jury, oceniające występy pracowało w składzie: p. Agnieszka Rydz, p. Iwona Marzec – Wiącek i p. Bożena Zygmunt. Jury po obejrzeniu przedstawień udało się naradę. Po obradach Jury głos zabrała p. Dorota Kostek – organizator przeglądu, prezentując statuetki jako formę nagrody dla najlepszych i miłą pamiątkę dla wszystkich uczestników. Jedną z nich jest statuetka Franek dla zwycięskich grup teatralnych. Patronem nagrody jest Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i formę – dramę na rzecz profilaktyki uzależnień.

Drugą Statuetką są Skrzydła Teatralne – nagroda dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora przedstawienia. Pani Dorota Kostek wystąpienie zakończyła życzeniami skierowanymi dla młodych artystów, by nagrody stały się symbolem realizacji ich twórczych zamierzeń, dalszego rozwoju i pierwszego kroku w karierze artystycznej.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia wyników pani Dorota Kostek przypomniała regulamin i kryteria oceny Dramy Profilaktycznej, którymi są:

  • zgodność treści z tematem i formą przeglądu,
  • czytelny: jasny i zrozumiały dla odbiorcy przekaz głównego przesłania widowiska – profilaktyka uzależnień behawioralnych,
  • ekspresja gry aktorskiej: umiejętności aktorskie zespołu, ruch na scenie, mimika, dykcja, emocjonalność przekazu,
  • wrażenie artystyczne: pomysłowość rozwiązań scenicznych, kostiumy, charakteryzacja, scenografia, oprawa muzyczna.

Werdykt Jury przedstawia się następująco:
w kategorii szkół podstawowych przyznano:
I miejsce i nagrodę złotego Franka
Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie – opiekun: Iwona Rejman, Beata Barańska.
II miejsce i nagrodę srebrnego Franka
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – opiekun: Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz.
III miejsce i nagrodę brązowego Franka
Szkoła Podstawowa w Piskorowicach – opiekun: Agnieszka Dec, Piotr Ślęzak.

W kategorii gimnazjum przyznano następujące miejsca:
I miejsce i nagrodę złotego Franka
Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun: Małgorzata Sztyrak, Joanna Serkiz.
II miejsce i nagrodę srebrnego Franka
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym – opiekun: Izabela Grzywna, Monika Fila, Alicja Dubiel.
III miejsce i nagrodę brązowego Franka
Gimnazjum w Nowej Sarzynie – opiekun: Iwona Paul.
Wyróżnienie – maski teatralne otrzymało:
Gimnazjum w Sarzynie (opiekun: Barbara Kozyra, Beata Łyko) oraz Gimnazjum w Dąbrowicy (opiekun Justyna Majkut).
Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną Skrzydła teatralne w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Zuzanna Piotrowska ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli i Jacek Piech ze Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie.
Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną Skrzydła teatralne w kategorii gimnazjum otrzymali: Izabela Dzierga i Arkadiusz Czop z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym.

Nagrody młodym artystom i podziękowania dla nauczycieli wręczali Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Podkarpackim Kuratorium Oświaty pani Jolanta Niedźwiedzka i Starosta Leżajski pan Marek Śliż.

Przeglądowi i konkursowi patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami są Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Leżajskie oraz Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A w Rzeszowie.

Przebieg przeglądu i konkursu był nagrywany przez Telewizję Kablową LokalTel z Nowej Sarzyny.

Dorota Kostek
Pedagog PPP w Leżajsku