XV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2016

„Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień behawioralnych”

 

Przegląd został zorganizowany 13 maja 2016 r. w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Franciszkański Ośrodek Kultury.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek powitał młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – uczestników jubileuszowego XV Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień behawioralnych” oraz nauczycieli opiekunów, którzy przygotowywali uczniów do występów.

Podczas wystąpienia dyrektor poradni p. Wojciech Kostek podkreślił tegoroczne hasło dramy, które dotyczyło profilaktyki uzależnień behawioralnych, czyli od czynności. Zwrócił uwagę na ten rodzaj uzależnień w przeciwieństwie do bardziej znanych i dotychczas wiązanych przede wszystkim z zażywaniem substancji psychoaktywnych. W kilku zdaniach wyjaśnił zgromadzonym czym jest  uzależnienie od czynności, czego może dotyczyć oraz że repertuar takich zachowań ciągle się poszerza. Przedstawił uzależnienie od gier hazardowych, komputerowych, Internetu, jedzenia, pracy, zakupów, telefonu komórkowego, kart płatniczych, środków masowego przekazu, zabiegów medycyny estetycznej, opalania się, przede wszystkim w solarium (tanoreksję), nadmiernej koncentracji na zdrowym jedzeniu (ortoreksję), przesadną dbałość o własną sylwetkę, poprzez podejmowanie ćwiczeń fizycznych, wysokobiałkową dietę, stosowanie sterydów anabolicznych (bigoreksję,) zastępowania jedzenia alkoholem w celu utrzymania szczupłej sylwetki (alkoreksję). Wskazał też na fakt, że pracoholizm  pomimo autodestrukcyjnego charakteru jest akceptowany społecznie.

Jestem przekonany, że pokażecie w swoich przedstawieniach umiar, rozsądek i rozwagę – cechy młodych, odpowiedzialnych ludzi – wzbudzając zachwyt widowni i jury

zakończył dyrektor Kostek.

Starosta Leżajski p. Marek Śliż, wypowiedział formułę otwarcia, życząc uczestnikom udanych występów.

W przeglądzie wystąpiło siedem zespołów teatralnych – trzy w kategorii szkół podstawowych i cztery w kategorii gimnazjów. Przegląd prowadziła p. Monika Golenia – Kmiecik, odnosząc się bezpośrednio po występach grup teatralnych do treści odegranych spektakli.

Jury, oceniające występy w składzie: p. Dorota Kostek, p. Jolanta Korasadowicz i p. Bożena Zygmunt, po obejrzeniu przedstawień dokonało rozstrzygnięcia przeglądu.

Po obradach głos zabrała przewodnicząca jury p. Dorota Kostek, prezentując statuetki przeglądu jako formę nagrody dla najlepszych i miłą pamiątkę dla wszystkich uczestników. Jedną z nich jest statuetka Franek dla zwycięskich grup teatralnych. Patronem nagrody jest Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i formę – dramę na rzecz profilaktyki uzależnień.

Drugą Statuetką są Skrzydła Teatralne – nagroda dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora przedstawienia. P. Dorota Kostek wystąpienie zakończyła życzeniami skierowanymi dla młodych artystów, by nagrody stały się symbolem realizacji ich twórczych zamierzeń, dalszego rozwoju i pierwszego kroku w karierze artystycznej.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia wyniku p. Dorota Kostek przypomniała regulamin i kryteria oceny Dramy Profilaktycznej, którymi są:

  • zgodność treści z tematem i formą przeglądu,
  • czytelny: jasny i zrozumiały dla odbiorcy przekaz głównego przesłania widowiska – profilaktyka uzależnień behawioralnych,
  • ekspresja gry aktorskiej: umiejętności aktorskie zespołu, ruch na scenie, mimika, dykcja, emocjonalność przekazu,
  • wrażenie artystyczne: pomysłowość rozwiązań scenicznych, kostiumy, charakteryzacja, scenografia, oprawa muzyczna.

Przewodnicząca jury przekazała werdykt do ogłoszenia dyrektorowi poradni. Przedstawia się on następująco:

w kategorii szkół podstawowych przyznano:

I miejsce i nagrodę złotego Franka – Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli teatrzyk „Smyk” – za spektakl pt. „Bezpieczny Internet” (opiekun: Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz),

II miejsce i nagrodę srebrnego Franka – Szkoła Podstawowa w Jelnej – za spektakl pt. „Zaplątane w sieci” (opiekun: Monika Maczuga),

III miejsce i nagrodę brązowego Franka – Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej – za spektakl pt. „Flexi – gwiazda z netu” (opiekun: Iwona Dmitrowska, Agata Sowa).

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano:

I miejsce i nagrodę złotego Franka – Gimnazjum w Kuryłówce – za spektakl pt. „W sidłach Internetu” (opiekun Małgorzata Kordas),

II miejsce i nagrodę srebrnego Franka – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym – za spektakl pt. „Tak ale Nie. Nic w nadmiarze” (opiekun Izabela Grzywna), 

III miejsce i nagrodę brązowego Franka – Gimnazjum w Brzózie Królewskiej – za spektakl pt. „Świat w kolorach ubrań” (opiekun Marta Marzęciak),

Wyróżnienie i maski teatralne – Gimnazjum w Dąbrowicy grupa teatralna „Coolturalni” – za spektakl pt. „Wygraj życie” (opiekun Edyta Kusa). 

Nagrodę Skrzydła teatralne za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół podstawowych otrzymała Edyta Sowa ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej za rolę Flexi oraz Dawid Staroń ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli za odegranie roli Wirusa.

Nagrodę Skrzydła teatralne za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali: Kinga Zacharyasz z Gimnazjum w Dąbrowicy i Arkadiusz Czop z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym.

Nagrody młodym artystom i podziękowania dla nauczycieli wręczali Starosta Leżajski p. Marek Śliż i Kustosz Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku O. Joachim Ciupa.

Przeglądowi patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami przeglądu była Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Leżajskie.

Uroczystość uświetniły występy zespołu Pięcionutka ze Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, zespołu tańca nowoczesnego Niezapominajka ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli oraz wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce występujący w składzie: Dominika Socha, Aleksandra Dziechciarz, Magdalena Chudy, Agata Ostrowska i Kamil Kotulski.

Przebieg przeglądu był nagrywany przez telewizję kablową Lokal – Tel z Nowej Sarzyny, która otrzymała z rąk Starosty Leżajskiego p. Marka Śliża okolicznościowy puchar za nagrywanie i transmitowanie w Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej Lokal – Tel oraz publikowanie w Internecie materiałów video z organizowanych od 15 lat przez poradnię konkursów i przeglądów.

Poprzez tę pracę Lokal – Tel umożliwia obejrzenie uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz społeczności lokalnej występów utalentowanych uczniów, dając im dużo satysfakcji  i sprawiając, że pozostaje po nich trwały ślad.

 

Dorota Kostek

Koordynator projektu