XIV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2015

„Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję”

 

W XIV Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2015 pod hasłem „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję”, wystąpiło pięć zespołów teatralnych – trzy w kategorii szkół podstawowych i dwa w kategorii gimnazjów.

Przegląd został zorganizowany w dniu 13 maja 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (pedagog Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 6 szkół, 3 w kategorii szkół podstawowych i 3 w kategorii szkół gimnazjalnych (Gimnazjum z Majdanu Łętowskiego wycofało się z udziału w przeglądzie w ostatniej chwili wskutek absencji chorobowej uczniów).

 Cykliczny XIV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” miał następujące cele profilaktyczne i poznawcze:

  • Wdrażanie do przestrzegania prawa każdego ucznia do godności osobistej i asertywnego reagowania na łamanie tego prawa.
  • Promowanie postawy eliminowania i niestosowania mobbingu w Internecie: nie zamieszczam, nie laikuję, nie publikuję.
  • Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych wyborów jako ofiara, sprawca i świadek mobbingu.
  • Trening zachowań i zwrotów przydatnych w relacjach z innymi ludźmi, przeżywanie różnych stanów emocjonalnych  przez odgrywanie scenek.
  • Wypełnianie czasu wolnego: udział w przeglądzie, rozwijanie zdolności, talentów i predyspozycji u uczniów, eksponowanie ich przed własna grupą i na forum powiatowym.
  • Umiejętność zdefiniowania i rozumienia pojęć: mobbing szkolny, przemoc, zachowania agresywne, profilaktyka antymobbingowa.
  • Poznanie przez uczniów szkolnych działań antymobbingowych, sposobów reagowania, skutecznej interwencji.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek, który otworzył XIV Dramę Profilaktyczną w swoim wystąpieniu powiedział:

W ostatnich latach bardzo głośno mówi się na temat mobbingu w pracy i szkole. Ciągłe poniżanie, szykanowanie, ośmieszanie przez szefa czy współpracowników – to sensacje, którymi  żyje  kolorowa prasa.

Niestety mobbing,  to nie tylko zjawisko, które dotyczy dorosłych, tego okrucieństwa doświadczają także dzieci w szkole, czy podczas zabawy na podwórku.

Najprościej mobbing można określić jako wytworzenie się wokół ofiary atmosfery zagrożenia, która ma na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej lub z życia społecznego.

Do najczęstszych form mobbingu zalicza się: szykanowanie, izolowanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obmawianie, plotki, ubliżanie, szantaż, przemoc fizyczną, która przejawia się przez popychanie, bójki, zaczepki czy wrogie gesty.

Ofiarą mobbingu może stać się każde dziecko, lecz na największe ryzyko narażone są dzieci, które są ,,inne” od swoich rówieśników. Ta inność może dotyczyć np. wzrostu, koloru skóry, włosów, stylu ubierania się, zachowania. Ofiarami stają się prymusi szkolni, niezdary klasowe, dzieci mniej sprawne fizycznie, jąkające się, otyłe.

Narażone są też  dzieci spokojne, ciche, otaczane w domu nadopiekuńczością, słabe psychicznie, które nie potrafią same obronić się, przeciwstawić sprawcy mobbingu.

Jestem przekonany, że zachowania i postawy antymobbingowe pokażecie w swoich przedstawieniach, wzbudzając zachwyt widowni i jury.

XIV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2015 „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” uważam za otwarty.

Jury oceniające występy grup teatralnych w składzie:

  • Przewodnicząca Jury pani Bożena Zygmunt – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku,
  • Członek jury pani Jolanta Korasadowicz – kierownik Biblioteki Miejskiej w Leżajsku,
  • Członek jury pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,

po występach grup teatralnych i obradach dokonało rozstrzygnięcia przeglądu.

Werdykt Jury przedstawia się następująco:

w kategorii szkół podstawowych przyznano

I miejsce i złote maski teatralne

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – za spektakl pt. „Ocalenie Baśki” (opiekun: Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz),

II miejsce i srebrne maski teatralne

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku – za spektakl pt. „Królewna Śnieżka” (opiekun: Iwona Marzec – Wiącek),

III miejsce i brązowe maski teatralne

Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej – za spektakl pt. „Kopciuszek XXI wieku” (opiekun Iwona Dmitrowska).

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano: 

I miejsce i złote maski teatralne 

Gimnazjum w Kuryłówce – za spektakl pt. „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” (opiekun Małgorzata Kordas)

II miejsce i srebrne maski teatralne

Gimnazjum SOSW w Leżajsku zespół „Impuls” – za spektakl pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce, czyli mobbing w naszej szkole”. (opiekun: Aneta Szpila, Marta Bieńkowska).

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół podstawowych otrzymała Julita Sołtys ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku i Szymon Bzdoń ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli.

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali:  Magdalena Mokrzycka z Gimnazjum w Kuryłówce i Piotr Skoczylas z Gimnazjum SOSW w Leżajsku.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski, sponsorami przeglądu była Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Powiat Leżajski. 

W uroczystym zakończeniu przeglądu uczestniczyli: Wicestarosta Leżajski pan Zdzisław Leśko i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek wraz z Jury. Przebieg przeglądu był nagrywany przez Lokalną Telewizję Kablową z Nowej Sarzyny.

 

Dorota Kostek

pedagog PPP w Leżajsku