XIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2014

„Ja – Ty – On sztuka tolerancji”

 

W XIII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2014 pod hasłem „Ja – Ty – On sztuka tolerancji”, wystąpiło osiem zespołów teatralnych – trzy w kategorii szkół podstawowych i pięć w kategorii gimnazjów.

Przegląd został zorganizowany w dniu 20 maja 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kultury.

Cele profilaktyczne tegorocznej Dramy to popularyzacja wśród uczniów postaw tolerancyjnych, walki ze stereotypami i niwelowaniem uprzedzeń związanych z rasą, narodowością, wyznaniem, światopoglądem, mniejszościami i różnorodnościami społecznymi; umiejętność zdefiniowania i rozumienia ww. pojęć; wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowań przyjętych przez polskie społeczeństwo, wspólnotę europejską oraz nasz krąg kulturowy i cywilizacyjny; uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji; stwarzanie możliwości zaspokajania potrzeb samorealizacji i artystycznych poprzez pozytywną działalność (udział w przeglądzie); prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek, który otworzył XIII Dramę Profilaktyczną w swoim wystąpieniu odwołał się do artykułu 1 Deklaracji Zasad Tolerancji (UNESCO), który mówi, że tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.

Jury oceniające występy grup teatralnych w składzie:

Przewodnicząca Jury pani Bożena Zygmunt – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku,

Członek jury pani Jolanta Korasadowicz – kierownik Biblioteki Miejskiej w Leżajsku,

Członek jury pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,

po obradach dokonało rozstrzygnięcia przeglądu.

Werdykt Jury przedstawiał się następująco:

w kategorii szkół podstawowych przyznano

I miejsce i złote maski teatralne

Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej – za spektakl pt. „Zielony pies” (opiekun Iwona Dmitrowska)

II miejsce i srebrne maski teatralne

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – za spektakl pt. „Dziwny potwór” (opiekun Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz)

III miejsce i brązowe maski teatralne

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy – za spektakl pt. „Dziecko też człowiek” (opiekun Halina Kycia);

w kategorii szkół gimnazjalnych przyznano 

I miejsce i złote maski teatralne 

Gimnazjum w Kuryłówce – za spektakl pt. „Tolerancja” (opiekun Małgorzata Kordas, Małgorzata Sztyrak)

II miejsce i srebrne maski teatralne

Gimnazjum w Dąbrowicy – za spektakl pt. „Randka w ciemno” (opiekun Edyta Kusa)

III miejsce i brązowe maski teatralne

Gimnazjum w Nowej Sarzynie – za spektakl pt. „Jasne światło” (opiekun Iwona Paul, s. Rafaela Jezierska)

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół podstawowych otrzymała Kinga Zacharyasz uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, w kategorii aktor – nagrody nie przyznano.

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali: aktorka – Julia Darnia (Gimnazjum w Dąbrowicy), aktorzy – Aleksander Socha (Gimnazjum w Dąbrowicy, Bartosz Zagaja (Gimnazjum w Kuryłówce).

Wyróżnienie Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku za krzewienie wrażliwości na drugiego człowieka otrzymało Gimnazjum w Kuryłówce za przedstawienie pt. „Tolerancja”. Wyróżnienie jest premiowane wystąpieniem przed szerszą publicznością w Bibliotece Publicznej im. St. Wyspiańskiego w Leżajsku dnia 14 czerwca 2014 r. o godzinie 16.00. Prezentacja sztuki odbędzie się w ramach ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki, powstałego z inicjatywy Komendy Głównej Policji pod nazwą „Profilaktyka a Ty”, organizowanego w Leżajsku przez MCK,  Bibliotekę Publiczną im. St. Wyspiańskiego w Leżajsku i Komendę Powiatową Policji.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski, sponsorami przeglądu była Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Powiat Leżajski.

W uroczystym zakończeniu przeglądu uczestniczyli: Podkarpacki Wicekurator Oświaty pan Antoni Wydro, Wicestarosta Leżajski pan Marek Kogut, Dyrektor leżajskiego MCK pani Maria Horoszko i Dyrektor PPP w Leżajsku pan Wojciech Kostek.

 

Koordynator projektu

Dorota Kostek

pedagog PPP w Leżajsku