XII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2013

„Nie Klikasz – Nie Znikasz – komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe”

W XII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2013 pod hasłem „Nie Klikasz – Nie Znikasz – komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe”, wystąpiło siedem zespołów teatralnych – trzy w kategorii szkół podstawowych i cztery w kategorii gimnazjów.

Przegląd został zorganizowany w dniu 21 maja 2013 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kultury.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami przeglądu była Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Powiat Leżajski.

Cykliczny Powiatowy Przegląd dotyczył poznawczych (wiedza), edukacyjnych (umiejętności) i alternatywnych (udział) strategii profilaktycznych na temat zjawiska portali społecznościowych.

Celem Dramy Profilaktycznej 2013 było:

– zdobycie wiedzy na temat prostego i szybkiego, a jednocześnie bezpiecznego nawiązywania kontaktów z ludźmi w Internecie, które z pewnych względów bywają często ograniczone lub niemożliwe w rzeczywistości,

– wspieranie w rozwoju ważnych umiejętności świadomego posługiwania się Technologiami Informacyjno – Komunikacyjnymi, ze względu na ich wartość: niski koszt, wysoką efektywność i multimedialny charakter przekazywanych informacji,

– równoległe dbanie o bezpośrednie kontakty rówieśnicze i więzi społeczne, przygotowanie do życia nowego oblicza społeczeństwa – Pokolenia Internautów (obecnie głównie roczniki 1980-2000), rozróżnianie obrazów oraz treści wirtualnych od realnych,

– uczenie świadomego decydowania o nawiązywaniu nowych znajomości i własnej prywatności,

– zaopatrzenie uczniów w odpowiednie, tj. potrzebne do realizacji powyższych celów  kompetencje medialne i społeczne.

Jury przeglądu oceniające występy grup teatralnych w składzie:

1. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu – przewodniczący Jury,

2. Pani Krystyna Czubara – starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – członek Jury,

3. Beata Pucia – socjolog, bibliotekarz Biblioteki Miejskiej w Leżajsku,

po obradach dokonało rozstrzygnięcia przeglądu.

Wyniki XII Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Nie Klikasz – Nie Znikasz – komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe” przedstawiają się następująco:

w kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej za przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”, II miejsce zajęła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku za przedstawienie pt. „Historia pewnej Kasi i jej przyjaciela”, a III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym za inscenizację pt. „Improwizacja”.

Jury za najlepszą aktorkę w kategorii szkół podstawowych uznało Sylwię Kolano ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej, natomiast najlepszym aktorem został wybrany Mateusz Sałęga, także ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła grupa teatralna Wolontariatu i Caritasu z Gimnazjum w Nowej Sarzynie za przedstawienie pt. „Sieć na człowieka”, II miejsce zajęła grupa teatralna z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym za inscenizację pt. „(Nie)znajomość w sieci”, natomiast za udział uhonorowano grupę teatralną Biała Mafia z Gimnazjum w Łętowni za przedstawienie pt. „Za nieznanymi drzwiami” oraz grupę teatralną z Gimnazjum w Dąbrowicy za przedstawienie pt. „Sieć na człowieka”.

Najlepszym aktorem został wybrany Dominik Bienias z Gimnazjum w Dąbrowicy, a najlepszą aktorką Natalia Kolano – z Gimnazjum w Łętowni.

W uroczystym zakończeniu przeglądu uczestniczyli: Wicestarosta Leżajski pan Marek Kogut oraz Dyrektor leżajskiego MCK pani Maria Horoszko.

 

 

                                                                                                                                   Dorota Kostek

                                                                                                                                   Pedagog PPP w Leżajsku