VIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2009

„NIE – ASERTYWNIE”

 

30 kwietnia 2009 r. na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku zakończono VIII edycję Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2009” pod hasłem „NIE – ASERTYWNIE”.

Przeglądowi patronował Podkarpacki Kurator Oświaty pan Jacek Wojtas i Starosta Leżajski pan Robert Żołynia.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 7 zespołów w dwóch kategoriach: szkół podstawowych (4) i gimnazjalnych (3).

Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych pod hasłem „NIE – ASERTYWNIE” dotyczył profilaktyki stresu i radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych.

Został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku (pani Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (pani Jolanta Kędzierska), a był sponsorowany przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, Starostwo Leżajskie oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców „PAUL” w Nowej Sarzynie.

Podczas przygotowań do udziału w tegorocznym przeglądzie uczniowie dowiedzieli się podstawowych wiadomości o asertywności: czym jest zachowanie asertywne, na czym ono polega, jak w sposób asertywny komunikować swoje potrzeby, okazywać szacunek innym osobom i skutecznie odmawiać.

Celem przeglądu było również podejmowanie przez nauczycieli ćwiczeń (np. na lekcjach wychowawczych), które mają uczyć zachowań asertywnych i obrony własnych granic na poziomie wieku w sposób społecznie akceptowany, wzbudzenie refleksji wśród młodych ludzi na temat szacunku wobec ludzkich praw i obowiązków oraz wyposażenie dzieci i młodzież w podstawowe umiejętności społeczne, pomaganie w rozwiązywaniu lub unikaniu trudnych sytuacji i w końcu zapobieganie sięganiu po używki jako reakcji na nie panowanie nad własnym życiem i nieumiejętnością radzenia sobie z namową.

  1. Przewodnicząca – Pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku, organizator i koordynator przeglądu,
  2. Pan Marek Zaleśny – wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  3. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu
  4. Pani Jolanta Korasadowicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Leżajsku,
  5. Ks. Marek Blecharczyk – asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Nadzieja” w Wybrzeżu koło Dubiecka.

W kategorii szkół podstawowych jury I miejsce przyznało Szkole Podstawowowej w Dąbrowicy, II miejsce Szkole Podstawowowej w Wólce Łętowskiej, III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym, a IV Szkole Podstawowej w Biedaczowie.

Najlepszym aktorem przeglądu w kategorii szkół podstawowych został Karol Pokrywka (S.P. w Dąbrowicy), a aktorką Katarzyna Łyko (S.P. Wólka Łętowska).

Jury wyróżniło ponadto: Patrycję Indycką ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej, Kamila Kiliana i Karola Moszkowicza ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym, Pawła Grzywnę ze Szkoły Podstawowej w Biedaczowie oraz Anitę Pacynę ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum w Kuryłówce, II miejsce Gimnazjum w Dąbrowicy, a III miejsce Gimnazjum SOSW w Leżajsku.

Najlepszym aktorem został wybrany Mateusz Winiarski z Gimnazjum w Kuryłówce, najlepszą aktorką została Karolina Skowronek z Gimnazjum w Dąbrowicy. Ponadto jury wyróżniło Monikę Kryń i Karolinę Szkodzińską z Gimnazjum w Dąbrowicy, Karinę Kogut i Edytę Mazur z Gimnazjum w Kuryłówce oraz Mariolę Rejman z Gimnazjum SOSW w Leżajsku.

Wszystkie szkoły występujące w przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, laureaci nagrody indywidualne – odtwarzacze MP3, wyróżnieni uczniowie pamiątkowe albumy, a opiekunowie przygotowujący uczniów do przeglądu pamiątkowe dyplomy wraz z podziękowaniami Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Leżajskiego oraz organizatorów przeglądu. Nagrody i pamiątkowe statuetki wręczali: Zastępca Dyrektora Generalnego Elekrociepłowni w Nowej Sarzynie pan Aleksander Zarębski – przedstawiciel sponsora, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pan Marek Zaleśny, przewodnicząca jury pani Dorota Kostek oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek.