VI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2007

„Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Porozumienie w szkole”

W VI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2007” – „Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Porozumienie w szkole” uczestniczyło 13 zespołów: 7 ze szkół podstawowych i 6 z gimnazjów. W kategorii szkół podstawowych występowali uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 w Leżajsku, Chałupkach Dębniańskich, Grodzisku Dolnym i Górnym oraz Dąbrowicy. W tej kategorii zakwalifikowano zespół teatralny z Domu Kultury w Biedaczowie. W kategorii starszej wystąpili uczniowie z Gimnazjów: w Leżajsku, SOSW, Kuryłówce, Łętowni, Brzózie Królewskiej i Nowej Sarzynie.

Przegląd został zorganizowany 18 maja 2006 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kultury. Przeglądowi patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski. Sponsorami przeglądu są: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo powiatowe w Leżajsku.

Celem przeglądu było zapobieganie przemocy i agresji przez budowanie w szkole klimatu bezpieczeństwa i relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Przedmiotem przeglądu była profilaktyka przemocy oraz agresji słownej i fizycznej wśród dzieci i młodzieży: uczenie i ćwiczenie w szkole umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów i sporów w sposób pokojowy, radzenie sobie ze stresem, podejmowania decyzji, rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i potrzeb, okazywania akceptacji, aktywnego słuchania, odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Jury przeglądu w składzie:

  1. Przewodnicząca – Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,
  2. Dorota Gibała – starszy asystent w Dziale Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Rzeszowie,
  3. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – katecheta w ZSL w Leżajsku,
  4. Jolanta Korasadowicz – kierownik Biblioteki Publicznej w Leżajsku,
  5. Agnieszka Niemiec – instruktor teatralny w Domu Kultury w Biedaczowie,

dokonało następujących rozstrzygnięć:

w kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie z kabaretu „Szpila” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku odgrywając przedstawienie pt. „Troglodyci są wśród nas”, II miejsce zajęła grupa teatralna „Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za przedstawienie pt. „Cztery odsłony”, a III miejsce grupa teatralna „Ikar” ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym za inscenizację pt. „Lekcja życia”.

Jury najlepszym aktorem uznało Jakuba Guta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku za rolę Troglodyty, a najlepszą aktorką została wybrana Sabina Baj ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za rolę Mefistofelesa. Ponadto Jury nagrodziło Martę Kiełbowicz za solowe wykonanie ballady E. Stachury, Joannę Klin za recytację wiersza „Pan Hilary”, panią Ewę Rejman i Grażynę Olszowy za wartość merytoryczną przekazu przedstawienia pt. „Scenki z życia szkoły zatkany czajnik i ofiary”, Szkołę Podstawową z Grodziska Dolnego za scenografię, Szkołę Podstawową w Chałupkach Dębniańskich za debiut teatralny oraz Dziecięcy Teatrzyk Lalki i Aktora „Tere – Fere” z Gminnego Ośrodka Kultury w Biedaczowie propagujący w swoim przedstawieniu spędzanie wolnego czasu na rozwijaniu swoich zainteresowań poprzez współpracę między sobą bez przemocy i agresji – Jury przyznało dla tej grupy nagrodę specjalną tj. stół do ping – ponga – ufundowany przez sponsora Elektrociepłownię w Nowej Sarzynie.

W kategorii gimnazjów I miejsce zajęła grupa teatralna z Gimnazjum w Leżajsku za przedstawienie pt. „Stop przemocy”, II miejsce Gimnazjum w Łętowni za inscenizację pt. „Inna”, a III miejsce Gimnazjum w Brzózie Królewskiej za przedstawienie pt. „Happening przeciw przemocy”.
Najlepszym aktorem uznano Tomasza Skoczylasa z Gimnazjum SOSW w Leżajsku, a aktorką Patrycję Kręcidło z Gimnazjum w Łętowni.
Jury wyróżniło za ruch sceniczny grupy teatralnej z Gimnazjum w Leżajsku panią Małgorzatę Kowalską – opiekuna grupy, za symbolikę Gimnazjum w Brzózie Królewskiej, za grę aktorską Gimnazjum w Kuryłówce, za scenografię Gimnazjum w Łętowni i za trafne pokazanie wpływu otoczenia na agresję ucznia Gimnazjum SOSW w Leżajsku.

W uroczystym zakończeniu VI Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2007” – „Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Porozumienie w szkole” uczestniczył pan Ireneusz Stefański – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek.

Dorota Kostek
Pedagog PPP w Leżajsku