V Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2006

„WWW – wolny w wirtualnym wymiarze”

W V Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2006” – „WWW – wolny w wirtualnym wymiarze” uczestniczyło 9 zespołów: 7 ze szkół podstawowych i 2 z gimnazjów. W kategorii szkół podstawowych występowali uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Leżajsku, Kuryłówce, Wólce Łętowskiej, Rudzie Łańcuckiej, Tarnogórze, W kategorii starszej wystąpili uczniowie z Gimnazjów w Leżajsku i Kuryłówce.

Przegląd został zorganizowany 15 i 16 maja 2006 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kultury. Przeglądowi patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski. Sponsorami przeglądu są: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Celem przeglądu było podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do aktywizacji szkół i placówek szkolno – wychowawczych w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży w świecie mediów, zwłaszcza komputerów i Internetu.

Przedmiotem przeglądu były zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w nowej przestrzeni informacyjnej, bezpieczne poruszanie się w sieci młodego człowieka, racjonalne i godne korzystanie z dostępnych mediów oraz krytyczny odbiór przekazów medialnych.

Jury przeglądu w składzie:

  1. 1. Przewodnicząca – Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,
  2. Dorota Gibała – starszy asystent w Dziale Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Rzeszowie,
  3. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – katecheta w ZSL w Leżajsku,
  4. Jolanta Korasadowicz – kierownik Biblioteki Publicznej w Leżajsku,

dokonało następujących rozstrzygnięć:
w kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie z kabaretu „Szpila” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku odgrywając przedstawienie pt. „I ty możesz zostać uzależniony”, II miejsce zajęła grupa teatralna „Wrzos” ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej za przedstawienie pt. „Multimedia – przyjaciele czy wrogowie?”, a III miejsce grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej za inscenizację pt. „Dziwna choroba”.

Najlepszą aktorką została wybrana Karina Kogut, a aktorem Paweł Kuraś.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego otrzymała pani Bożena Rząsa nauczycielka – opiekunka grupy teatralnej „Wrzos” ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej.

Jury ponadto wyróżniło za grę aktorską następujące aktorki: Malwinę Chomicz, Ewelinę Brudniak, Sylwię Zygmunt, Natalię Kiełbowicz, Natalię Łach, Patrycję Bielecką, Katarzynę Stachnio, Magdalenę Półtorak i Justynę Burdę.

Jury podziękowało za udział grupom teatralnym ze Szkół Podstawowych: w Kuryłówce, Rudzie Łańcuckiej, Tarnogórze i Nr 1 w Leżajsku.
Po występach grup teatralnych z naszego powiatu poza konkursem gościnnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lecce i Borku Nowym oraz grupa muzyczna „MERITUM” z MCK w Leżajsku.

Drugiego dnia trwania przeglądu wystąpiły dwa zespoły teatralne z Gimnazjum w Leżajsku i Kuryłówce. Jury przyznało ex aequo I miejsce dla uczniów z Gimnazjum w Leżajsku za przedstawienie pt. „Komputer to nie wszystko” i w Kuryłówce za inscenizację pt. „To tylko gra”.

Najlepszym aktorem uznano Kacpra Burdę z Gimnazjum w Leżajsku, a aktorką Magdalenę Jędrusiejko z Gimnazjum w Kuryłówce.

Jury wyróżniło także za grę aktorską Dawida Krasnego, Miłosza Łukasika, Katarzynę Świętoniowską i Annę Wilkos.

W zakończeniu VI Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2006” w obydwu kategoriach uczestniczyli Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek i Dyrektor MCK w Leżajsku pani Maria Horoszko.

Dorota Kostek
Pedagog PPP w Leżajsku