IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2010

„Zobaczyć Niewidzialne Dzieci”

 

20 maja 2010 r. zakończyła się IX edycja Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2010″ pod hasłem „Zobaczyć Niewidzialne Dzieci”.

W rozpoczęciu przeglądu, które prowadził pan Wojciech Kostek dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku uczestniczyli:

– pan Robert Żołynia – Starosta Leżajski,

– pani Krystyna Czubara – Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

– pan Jerzy Paul – kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców w Nowej Sarzynie.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 6 zespołów: Szkoła Podstawowa z Nowej Sarzyny, Dąbrowicy i Wólki Łętowskiej oraz Gimnazjum z Nowej Sarzyny, Dąbrowicy i Kuryłówki. Cykliczny Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych pod hasłem „Zobaczyć Niewidzialne Dzieci” dotyczył profilaktyki konfliktów szkolnych i kryzysu rodzinnego; włączenia problematyki trudnych zachowań w program profilaktyczny szkoły.

Podczas przygotowań do udziału w tegorocznym przeglądzie uczniowie dowiedzieli się od swoich nauczycieli podstawowych wiadomości dotyczących:

– propagowania dialogu międzypokoleniowego; dokonywania przez dzieci i młodzież świadomych wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji oraz ich konsekwencji;

– uczenia właściwego gospodarowania czasem, zachowania równowagi między pracą i nauką a odpoczynkiem i relaksem;

– zapobiegania wszelkim uzależnieniom jako reakcji na niepanowanie nad własnym życiem;

– pokazania dorosłym faktycznych problemów młodego człowieka i zwrócenia ich uwagi, czy istotnie „widzą” swoje dzieci w szkole i w domu?

– rozwiązywania konkretnych problemów uczniów poprzez pracę samorządu szkolnego, rzecznika praw ucznia; opiekę wychowawcy, pedagoga czy psychologa szkolnego, zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole; pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Przegląd został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku – panią pedagog Dorotę Kostek, która jest organizatorem i koordynatorem przeglądu oraz przewodniczy pracom jury i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

Przegląd był sponsorowany przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, Starostwo Leżajskie oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców „PAUL” w Nowej Sarzynie.

Przeglądowi patronował tradycyjnie Podkarpacki Kurator Oświaty pan Jacek Wojtas i Starosta Leżajski pan Robert Żołynia.

Jury przeglądu pracowało w następującym składzie:

  1. Przewodnicząca Jury – Pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,
  2. Pani Krystyna Czubara – starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  3. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu
  4. Pani Jolanta Korasadowicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Leżajsku,

Występy zespołów teatralnych trwały trzy godziny. Po wszystkich występach jury udało się na obrady, dokonując oceny występujących grup teatralnych uwzględniając wyraz artystyczny, prezentację grupy na scenie, przekaz treści dla widza, oryginalność i przede wszystkim wykonanie przedstawienia.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Wólki Łętowskiej, II miejsce Szkoła Podstawowa z Dąbrowicy, a III miejsce z Nowej Sarzyny. Najlepszym aktorem w tej kategorii wiekowej wybrano Macieja Pikora ze szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie, a najlepszą aktorką została Natalia Kolano ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum z Dąbrowicy, II miejsce z Kuryłówki, a III miejsce z Nowej Sarzyny. Najlepszym aktorem wybrano Adriana Ostrowskiego, a aktorką Karinę Kogut – obydwoje z Gimnazjum w Kuryłówce.

Szkoły otrzymały od organizatorów pamiątkowe statuetki a najlepsze zespoły wraz z najlepszymi aktorami pamiątkowe albumy.

Pamiątkowymi albumami uhonorowano również opiekunów grup teatralnych panią Iwonę Dmitrowską ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej i Beatę Kamińską ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za systematyczne uczestnictwo uczniów w przeglądach teatralnych.

Wojciech Kostek