IV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2005

W IV Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna 2005” uczestniczyło 16 zespołów, 9 ze szkół podstawowych i 8 z gimnazjów. Przeglądowi patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Powiatu w Leżajsku.

W uroczystym rozpoczęciu przeglądu uczestniczyli:

 1. Pana Zbigniew Rynasiewicz Starosta Powiatu w Leżajsku,
 2. Pan Aleksander Zarębski Z-ca Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna,
 3. Pan Tadeusz Korpysz – Wiceburmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,
 4. Pani Dorota Gibała starszy asystent w Dziale Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Rzeszowie,
 5. Pan Ireneusz Stefański – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie.

W pracach jury przeglądu uczestniczyli:

 1. Przewodnicząca jury Pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,
 2. Pani Dorota Gibała – starszy asystent w Dziale Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Rzeszowie,
 3. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – na co dzień katecheta w ZSL, psycholog PPP w Leżajsku,
 4. Pani Jolanta Korasadowicz – Kierownik Biblioteki Publicznej w Leżajsku.

Organizatorami przeglądu są:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku
 2. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Celem naszego przeglądu jest:

aktywizacja szkół i placówek w zakresie prowadzenia profilaktyki zagrożeń z jakimi spotykają się dzieci i młodzież w aktualnej rzeczywistości, akcentowanie pozytywnych,  szlachetnych cech u ludzi wolnych i ochranianych od współczesnych zagrożeń, propagowanie bezpiecznej, pożytecznej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Przedmiotem przeglądu są:

zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w środowisku wychowawczym, obejmującym zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, w środowisku rodzinnym, w środowisku  szkolnym oraz w grupach nieformalnych.

W kategorii szkół podstawowych wystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku, Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej, Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej, Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej, Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, Szkoła Podstawowa w Sarzynie, „Promyk” Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, Szkoła Podstawowa w Lecce – występ poza konkursem na życzenie uczestników.

W kategorii szkół gimnazjalnych wystąpiły: Teatr „Kabaj” Zespół Szkół w Piskorowicach,  „Grześki” – Gimnazjum w Dąbrowicy, Gimnazjum w Majdanie Łętowskim – 2 grupy, Gimnazjum w Starym Mieście, „Sufler” Gimnazjum w Kuryłówce, Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, „Wesołe Paskudy” SOSW Leżajsk.

Po występach w kategorii szkół podstawowych uczniowie gimnazjów oglądali występ zespołów muzycznych z Mielca i działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, natomiast jury dokonało rozstrzygnięć w kategorii szkół podstawowych nagradzając i wyróżniając następujące zespoły teatralne:

 • I nagroda – grupa teatralna „Wrzosy” ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej – przedstawienie pt. „Na pustyni uczuć”.
 • II nagroda – Szkoła Podstawowa w Wólce Łetowskiej – przedstawienie pt. „Dzieci z żelaza”,
 • III nagroda – Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku – przedstawienie pt. „O uczuciach”.

Ponadto jury wyróżniło uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej za przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko” oraz grupę teatralną „Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za przedstawienie pt. „Złowroga firma”.

Nagrodę jury w kategorii najlepszy aktor otrzymał Bartek Rejman – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, natomiast nagrodę dla najlepszej aktorki – Aleksandra Bienias uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

W kategorii szkół gimnazjalnych jury nie przyznało pierwszej nagrody, II nagrodę otrzymało Gimnazjum w Leżajsku za przedstawienie pt. „Diabeł za ścianą”, III nagrodę teatru Sufler z Gimnazjum w Kuryłówce. Jury wyróżniło także uczniów z Gimnazjum w Starym Mieście za przedstawienie pt. „O aborcji” oraz teatr „Wesołe Paskudy” za odegranie pantomimy pt. „Inni”. Nagrodę jury w kategorii najlepszy aktor otrzymał Tobiasz Kaduk – uczeń Gimnazjum w Leżajsku, natomiast nagrodę dla najlepszej aktorki – Matylda Krupa uczennica Gimnazjum w Piskorowicach.