III Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2004

22 kwietnia 2004 roku odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku III Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna 2004”.

Organizatorami przeglądu była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku (pani pedagog Dorota Kostek) oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Maja Horoszko).

Celem przeglądu jest aktywizacja szkół i placówek w zakresie prowadzenia profilaktyki zagrożeń z jakimi spotykają się dzieci i młodzież w aktualnej rzeczywistości, akcentowanie pozytywnych, szlachetnych cech u ludzi wolnych i ochranianych od współczesnych zagrożeń, propagowanie bezpiecznej, pożytecznej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Przedmiotem przeglądu są zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w środowisku wychowawczym, obejmującym zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, w środowisku rodzinnym, w środowisku szkolnym oraz w grupach nieformalnych.

Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie widowiska (przedstawienia) w formie żywego planu, którego czas trwania nie przekroczy 15 minut, a czas przygotowania do występu 10 minut. Liczba występujących ograniczona została do 5-7 uczniów.

W przeglądzie mogły uczestniczyć zespoły teatralne ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu leżajskiego.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Stanisław Rusznica oraz Starosta Powiatu w Leżajsku Pan Zbigniew Rynasiewicz.

Głównym sponsorem przeglądu była po raz kolejny Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, którą kieruje Pan Prezes Jacek Głowacki.

Nagrodami rzeczowymi organizatorów wsparło także Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

W przeglądzie uczestniczyło 7 szkół podstawowych: z Rudy Łańcuckiej, Wólki Łętowskiej, Lecki, Starego Miasta, Giedlarowej, Kuryłówki oraz nr 1 w Leżajsku.

W kategorii szkół gimnazjalnych udział wzięły szkoły z Dąbrowicy, SOSW Leżajsk, Miejskiego Gimnazjum w Leżajsku, Gimnazjum w Kuryłówce, Majdanu Łętowskiego, Giedlarowej i Starego Miasta.

Podczas przerwy, po występach uczniów ze szkół podstawowych, Miejskie Centrum Kultury przedstawiło część artystyczną dla uczestników przeglądu, w której wystąpiła młodzież z Kuryłówki i Leżajska.

Po przerwie swoje inscenizacje przedstawiali uczniowie z gimnazjów.

Występy uczestników oceniało jury w składzie:

 1. Z-ca Dyrektora WKPiG Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Pani Jadwiga Kaźmierczyk – przewodnicząca jury
 2. Pan Paweł Głowacki – krytyk teatralny, dziennikarz Dziennika Polskiego,
 3. Pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku,
 4. Ks. Jerzy Gałązka – psycholog, katecheta ZSL w Leżajsku,
 5. Pan Adam Fus – instruktor teatralny MCK w Leżajsku.

Protokół z III Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna 2004”

przedstawia się następująco:

w kategorii szkół podstawowych przyznano następujące wyróżnienia i nagrody

Jury III Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna 2004” w Leżajsku za najlepszą uznało grupę teatralną „Fiki – Miki” ze Szkoły Podstawowej w Lecce, przyznając jej wyróżnienie. Uczniowie przedstawili bajki kabaretu „Horrorek” wg tekstu Wandy Chotomskiej. Autorem opracowania, jak też reżyserem przedstawienia była pani Agnieszka Wielgos – opiekun grupy.

Regulamin przeglądu uniemożliwiał włączenie zespołu „Fiki – Miki” do oceny jury w przeglądzie, ponieważ uczniowie występowali spoza powiatu leżajskiego, na specjalne zaproszenie organizatorów.

W związku z powyższym:

 • I nagrodę – Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej, opiekun p. Iwona Dmitrowska,
 • II nagrodę – Szkoła Podstawowa w Kuryłówce, opiekun p. Stanisława Kania,
 • III nagrodę – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku, opiekunowie: p. Izabela Szynal, p. Barbara Długoń, p. Konrad Oniszczuk.

Najlepszą aktorką III Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna 2004” jury uznało Natalię Mierucką, uczennicę klasy VI Szkoły Podstawowej w Kuryłówce.

Najlepszym aktorem zaś wybrano Kacpra Burdę, ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku.

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano następujące nagrody:

 • I nagroda – SOSW Leżajsk, opiekunowie: p. Aneta Szpila, p. Izabela Wańczycka, p. Alicja Domaracka,
 • II nagroda – Gimnazjum w Starym Mieście, opiekun p. Renata Wikiera,
 • III nagroda – Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, opiekun p. Małgorzata Kowalska.

Najlepszą aktorką w kategorii szkół gimnazjalnych została wybrana Natalia Bienias z Gimnazjum w Dąbrowicy, natomiast najlepszym aktorem Mateusz Cyrul z Gimnazjum w Kuryłówce.

 

Wojciech Kostek