II Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2003

9 kwietnia 2003 r. na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyła się II edycja Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna 2003”.

W przeglądzie uczestniczyło 7 grup teatralnych z Gimnazjum w Piskorowicach, Gimnazjum SOSW w Leżajsku i Gimnazjum w Sarzynie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, Dąbrowicy, Nowej Sarzynie i Rudzie Łańcuckiej.

Przegląd został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku (pedagog Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Maria Horoszko).

Przedmiotem przeglądu są współczesne zagrożenie cywilizacyjne dzieci i młodzieży: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, sekty i subkultury młodzieżowe, przemoc i agresja, a celem przeglądu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń cywilizacyjnych, aktywizacja szkół i placówek w zakresie prowadzenia profilaktyki, pożyteczne i aktywne spędzenia czasu wolnego m.in. poprzez wasz udział w zajęciach teatralnych.

Sponsorem przeglądu jest Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Patronat honorowy nad przeglądem sprawuje Starosta Leżajski pan Zbigniew Rynasiewicz, patronat medialny: Super Nowości, Kurier Powiatowy, LTK w Nowej Sarzynie

Występy teatralne oceniało JURY w składzie:

 1. Pani Krystyna Czubara – przewodnicząca Jury – St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 2. Pani Dorota Kostek – członek – pedagog, logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku,
 3. Pani Maria Horoszko – członek – dyrektor MCK w Leżajsku,
 4. Pan Stanisław Majcher – członek – instruktor MCK.

Protokół z posiedzenia Jury II Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2003”

W kategorii szkół podstawowych przyznano następujące nagrody:

 1. I miejsce S.P nr 3 w Leżajsku
 2. II miejsce S.P w Nowej Sarzynie
 3. III miejsce S.P w Dąbrowicy
 4. IV miejsce S.P w Rudzie Łańcuckiej

Wyróżniono następujących uczniów:

 1. Tobiasz Kaduk – Leżajsk
 2. Anna Matusz – Nowa Sarzyna
 3. Katarzyna Pieniążek – Nowa Sarzyna
 4. Natalia Bienias – Dąbrowica

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano następujące nagrody:

 1. I miejsce SOSW w Leżajsku
 2. II miejsce Gimnazjum w Piskorowicach
 3. III miejsce Gimnazjum w Sarzynie

Wyróżniono następujących uczniów:

 1. Anna Rejman
 2. Mateusz Góźdź
 3. Wojciech Jodłowski
 4. Sebastian Fus
 5. Natalia Pigan
 6. Aneta Żuraw

Jury II Przeglądu:

 1. K. Czubara
 2. D. Kostek
 3. M. Horoszko
 4. S. Majcher

Wojciech Kostek