I Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2002

Dziewięć szkolnych teatrów uczestniczyło w zainicjowanym przez panią Dorotę Kostek pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku, przeglądzie jaki odbył się w minionym tygodniu w leżajskim MCK.

Współorganizatorem, obok wspomnianej poradni i MCK było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Sponsorem nagród była – tradycyjnie już – Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, patronat nad „Dramą 2002” sprawował Starosta Leżajski Stanisław Chmura.

„Drama” to nie tylko określenie samej formy scenicznej, ale i dramatów życiowych, jakich dzięki profilaktyce można uniknąć. Teatralne widowiska i scenki propagowały pożyteczny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

W jednej kategorii wiekowej klasyfikowano spektakle przygotowane przez szkoły podstawowe i gimnazja, w drugiej szkoły średnie.

Wśród najmłodszych jury najwyżej oceniło Wesołe Paskudy z gimnazjum SOSW w Leżajsku. Najlepszą aktorką w tej grupie została Bogusława Zebzda z Sarzyny.

W kategorii starszej I miejsce przyznano teatrowi z Zespołu Szkół Przedsiębiorczości i Agrotechniki w Leżajsku. Za scenariusz i reżyserię nagrodę otrzymała Elżbieta Wiatrowicz, a za grę aktorską Anna Pierścionek.

Nagrodą symbolizującą „Dramę” były drewniane statuetki kotów.

 

Sztafeta nr 17, 25 kwietnia 2002r. (zbj)