O wczesnym wspomaganiu

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku od lutego 2007 r. prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, którym objęte są dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

Poradnia przygotowywała się do realizacji tego zadania od roku 2005, rozpoczynając od szkolenia specjalistów zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji oraz pomocy rodzinie. We wrześniu 2006 roku z Krakowa został „sprowadzony” i zatrudniony neurologopeda, surdopedagog, pedagog rewalidacyjny (w jednej osobie skupiający wszystkie wymienione specjalizacje).

W roku szkolnym 2007/2008 dyrektor poradni Wojciech Kostek powołał zespół d.s. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i placówka zaczęła świadczyć profesjonalną pomoc najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu.

Niestety warunki lokalowe – gabinety specjalistyczne – pozostawiały wiele do życzenia. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Leżajskiego udało się zaadaptować powierzchnię korytarza pod 2 gabinety specjalistyczne, w tym rehabilitacyjny. Adaptację pomieszczeń prowadzono w okresie XI – XII 2007 roku, a w styczniu 2008 r. wyposażono je w niezbędny sprzęt specjalistyczny. Prace adaptacyjno – remontowe wraz w wyposażeniem gabinetów wyniosły blisko 35 000,00 złotych. W poradni został zatrudniony także fizjoterapeuta obejmując dzieci rehabilitacją ruchową.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku wydatkowała w latach 2005-2008 z budżetu na przygotowanie się do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwotę blisko 80 000,00 zł. Powiat Leżajski dofinansował poradnię w roku 2008 w kwocie 17 500,00 zł., na wyposażenie gabinetów specjalistycznych, co było wówczas niezwykle ważne.

Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest bardzo duże, co potwierdza ilość dzieci objętych naszą pomocą: luty 2008 – 4 dzieci, wrzesień 2008 – 9, a wrzesień 2009 jest już 22 dzieci. W roku szkolnym 2011/2012 pomocą poradni było objetych 133 dzieci.

Mamy nadzieję, że świadczona przez poradnię pomoc dziecku i jego rodzinie jest dla rodziców satysfakcjonująca.

 

Wojciech Kostek