Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych 20.11.2018 r.

 

20 listopada 2018 r. odbył się po raz pierwszy Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych pod hasłem “Mediacja szkolna w teorii i praktyce”. Adresowany był dla mediatorów szkolnych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kuratorów sądowych, pracowników PCPR, MOPS, GOPS w powiecie leżajskim.  W jego organizację oprócz poradni włączyło się Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej.

Jednym z głównych prelegentów był dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego wykład “Od konfliktu pozytywnego po efekt Lucyfera” przybliżył uczestnikom kongresu spojrzenie na konflikt, jego etiologię i mechanizmy działania.

Ważnym prelegentem kongresu była pani Renata Wiśniewska, mediatorka Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Jej wystąpienie “Wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym – warsztat pracy mediatora” miało na celu pokazanie wartości mediacji w szkole i zachęcenie do angażowania się w projekt mediacji szkół.

Po części teoretycznej doświadczeniem w mediacji szkolnej podzieliły się dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku pani Beata Wojtowicz oraz pedagog Szkoły Podstawowej w Kuryłówce pani Małgorzata Kordas. Z pasją i zaangażowaniem opowiedziały o korzyściach, jakie przynosi szkole mediacja.