II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych

 

28 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbył się II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych pod hasłem Od mediacji do dobrych relacji, zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku.

Celem kongresu było propagowanie idei mediacji, był objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, który w nim także uczestniczył. W kongresie wzięli udział Starosta Leżajski Marek Śliż, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Lucyna Małek – Adamiak, dyrektorzy i pedagodzy szkół Powiatu Leżajskiego oraz przedstawiciele instytucji Powiatu Leżajskiego. Na kongres przybyło blisko 190 uczestników, w tym około 140 uczniów – mediatorów doświadczonych i tych, którzy dopiero uczą się w swoich szkołach prowadzenia mediacji rówieśniczych.

Kongres otworzyła dyrektor CEN Lidia Stępniowska witając zebranych, a jego formułę omówił dyrektor poradni Wojciech Kostek. Główny prelegent kongresu Renata Wiśniewska – mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie – przedstawiła mediacje szkolne jako element budowania dobrostanu psychicznego wprowadzając uczniów do dyskusji metodą open space (metoda otwartej przestrzeni), która pozwala na maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Moderatorem była Ewa Rejman – pedagog S.P. Nr 3 w Leżajsku, pedagog Justyna Sandomierska i psycholog Monika Chrząstek (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku). Uczniowie pracowali przy stolikach, przy których młodzi mediatorzy dyskutowali na  tematy związane z mediacją.

Udział w dyskusjach był dobrowolny, w każdej chwili można było dyskusję przy danym stoliku opuścić i dołączyć do innych. Z każdej dyskusji sporządzony został raport, który mediatorzy przedstawili podczas prezentacji prac stolikowych. Wszyscy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych prezentacji, dzięki takiej pracy rezultaty kongresu były autentyczne i ciekawe.

Podczas pracy stolikowej uczniów dorośli uczestnicy kongresu wzięli udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem.

W podsumowaniu kongresu Renata Wiśniewska zwróciła uwagę na coraz większe zainteresowanie mediacją w szkole, omówiła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej propagujący mediację szkolną oraz Porozumienie Bez Przemocy realizowany przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej (objęto nim 100 szkół w Polsce), którego partnerem merytorycznym jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku.

W ramach realizowanego projektu – w 10 szkołach podstawowych naszego powiatu –przez pedagog Justynę Sandomierską i psycholog Monikę Chrząstek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku) prowadzone są warsztaty i treningi umiejętności prowadzenia mediacji. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i coraz więcej uczniów chce zostać mediatorami rówieśniczymi.

Dyrektor poradni Wojciech Kostek pogratulował uczestnikom efektywnej pracy i zaangażowania, przypomniał historię wdrażania mediacji w naszym powiecie, organizowane przez poradnię konferencje w zakresie mediacji i dobre praktyki ze S.P. Nr w Leżajsku i S.P. w Kuryłówce. Nadmienił także, że w kolejnym roku kongres poszerzy swoją przestrzeń, ponieważ efekty pracy uczniów i nauczycieli są godne upowszechnienia na Podkarpaciu i w Polsce.

Warto nadmienić, że mediator PCM Renata Wiśniewska od 2012 r. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku prowadząc szkolenia z mediacji szkolnych. Przez te lata przeszkoliła ponad 100 osób – dorosłych mediatorów.

Podczas kongresu na sali panowała świetna atmosfera i porządek pomimo zaskakująco dużej ilości uczestników. Rzecznik Praw dziecka uhonorował wszystkich uczniów prezentami, sam wyjechał także z upominkiem od uczniów – żyrafą, symbolem głosu serca. Każda szkoła otrzymała pamiątkową piłkę z autografem Rzecznika Praw Dziecka.

 

Wojciech Kostek