„Uczeń w kryzysie – pomoc interdyscyplinarna”

 

„Uczeń w kryzysie – pomoc interdyscyplinarna”

Powiatowa Konferencja zorganizowana w dniu 7 kwietnia 2011 r. w Dworze Starościńskim przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku, objęta honorowym patronatem Posła na Sejm R.P. Zbigniewa Rynasiewicza.

Dla każdego jest chyba oczywiste, że kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka – w takim samym stopniu dziecka – ucznia i osoby dorosłej – i w konsekwencji zaburza jego działanie. Dlatego każda osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy. Najczęściej korzysta wówczas z naturalnego systemu wsparcia, tj. wsparcia osób bliskich: rodziny, przyjaciół czy grup samopomocy.

Osoby pozbawione tego naturalnego systemu wsparcia, po przeżyciach szczególnie drastycznych doświadczeń, których dezorganizacja psychiczna wywołana krytycznym wydarzeniem, osiągnęła ostrą fazę, powinny zostać objęte profesjonalną interwencją kryzysową.

Pod pojęciem profesjonalnej interwencji kryzysowej rozumiem metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno – bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania przedstawicieli instytucji, które taką pomoc w razie potrzeby świadczą i współorganizują, oczywiście we współpracy ze szkołą ucznia, do której uczęszcza – tj. dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli uczących dziecko – czyli szkolnego zespołu interwencji kryzysowej.

Celem nadrzędnym konferencji było przybliżenie uczestnikom możliwości pomocy świadczonej przez poszczególne instytucje w Powiecie Leżajskim i poza nim, a były to:

– Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli – dyrektor Maria Dekert, główny prelegent konferencji;

– Sąd Powiatowy w Leżajsku – sędzia Anna Lasek,

– Policja Powiatowa w Leżajsku – nadkomisarz Adam Kopacz,

– Pogotowie Ratunkowe w Leżajsku – ratownik medyczny Wojciech Filip,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku – specjalista pracy socjalnej p. Iwona Łobodzińska,

– to w części pierwszej teoretycznej, a w II praktycznej przedstawiono tragiczne wydarzenia i podjętą interwencję kryzysową w naszym powiecie przez Zespół Szkół Technicznych, i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku:

– pani Dorota Dąbek – pedagog ZST w Leżajsku,

– o. Radomił Wójcikowski – Bazylika Ojców Bernardynów w Leżajsku,

– pedagog Justyna Sandomierska, psycholog Monika Chrząstek – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku.

Niestety ze względów zdrowotnych nie mogłem wziąć udziału w konferencji, dlatego w sposób szczególny pragnę podziękować Staroście Leżajskiemu panu Robertowi Żołyni za jej prowadzenie i  słowo wstępne oraz pani Justynie Sandomierskiej i pani Monice Chrząstek, które z ramienia poradni ją prowadziły.

 

Wojciech Kostek

Dyrektor Poradni

Scan patronat posła Z. Rynasiewicza