Interwencja Kryzysowa i mediacja w teorii i praktyce

 

W ramach obchodów jubileuszu 50 – lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku w dniu 24 maja 2017 r. zorganizowano konferencję szkoleniową Interwencja Kryzysowa i mediacja w teorii i praktyce, mającą na celu przedstawienie wykorzystania mediacji jak też procedur interwencyjnych w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym.

Konferencję otworzyła psycholog Małgorzata Kosak przedstawiając wykład pt. „Uczeń w kryzysie – psychologiczna interwencja kryzysowa”, zaś w dalszej części zajęcia terapii grupowej w kontekście zaburzeń adaptacyjnych, omawiając program terapeutyczny „Miasteczko” realizowany z powodzeniem przez terapeutów PPP w Leżajsku.

Po wykładzie wprowadzającym sędzia Sądu Rejonowego w Leżajsku Anna Lasek przedstawiła aspekt prawny w interwencji kryzysowej, natomiast podinspektor Alina Pieniążek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła procedury interwencyjne policji wobec nieletnich sprawców czynów oraz małoletnich w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W drugiej części konferencji pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – pedagog Justyna Sandomierska i psycholog Monika Chrząstek – omówili uczestnikom konferencji procedury interwencyjne stosowane przez poradnię oraz procedury interwencji kryzysowej do wykorzystania w szkole.

Na koniec konferencji Renata Wiśniewska, mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, omówiła wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym, a dyrektor Beata Wójtowicz i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku zaprezentowali pilotażowy program „Mówię językiem żyrafy, wstęp do mediacji rówieśniczych”, który jest wdrażany w szkole.

W konferencji zorganizowanej w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku uczestniczyło 70 osób.

 

Wojciech Kostek