Jubileusz 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

 

W dniach 28-29-30 września 2022 r. obchodziliśmy jubileusz 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.

W środę 28.09.2022 r. zorganizowaliśmy w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku konferencję szkoleniową „Wczesne wspomaganie rozwoju – założenia Nowego Modelu i standardy wsparcia dziecka i rodziny”. Prelegentem konferencji był dr Radosław Piotrowicz, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się także z ofertą wydawnictwa Komlogo, reprezentowanego przez Prezesa Wydawnictwa pana Piotra Grubę oraz krakowskiego Diagmatic, którego ofertę przedstawił Wiceprezes Zarządu pan Marek Robel. Frekwencja dopisała, uczestniczyło w niej nieodpłatnie blisko 150 osób. Podziękowania dla dyrektora FOK – O. Bartymeusza Kędziora za współpracę w organizacji konferencji i catering zorganizowany przez restaurację Domu Pielgrzyma pod dowództwem p. Anety Ilasz.

W czwartek 29 września 2022 r. obchody jubileuszowe 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku przenieśliśmy do Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Zorganizowaliśmy konferencję szkoleniową pt. „Autyzm – zaburzenie znane czy pełne tajemnic? Sposób na trafną diagnozę”. Nasz prelegent dr Ewa Małachowska (logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, pracuje w zespole diagnostycznym w Poradni Autystycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) omawiała kryteria i narzędzia diagnostyczne wraz z modelem diagnozy stosowanym w Poradni Autystycznej UCK WUM, organizację procesu diagnozy oraz sposób prowadzenia pacjenta po diagnozie.

Podczas konferencji wystąpiła również p. Anna Widerska z Wydawnictwa Nowa Era, która przedstawiła ofertę pedagogiczną dla szkół, także w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, zwracając szczególną uwagę na innowacyjny zestaw do diagnozy i treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

W zorganizowanej konferencji nieodpłatnie uczestniczyło około 130 osób.

Mamy nadzieję, że prezentowana tematyka znacznej części uczestników przybliżyła problemy, z którymi borykają się dzieci ze spektrum autyzmu i pomoże im lepiej zorganizować w szkołach ogólnodostępnych proces ich kształcenia specjalnego. Współorganizatorem konferencji był Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do Wicedyrektora Szkoły p. Waldemara Tłuczka, pedagoga szkolnego p. Izabeli Miazgi, nauczyciela informatyki p. Bogusława Majchra, jak też uczniów z klasy wojskowej, dla nich najwyższe słowa uznania. Smaczny catering przygotowała Gospoda u Więcława.

Czwartek 29 września 2022 r. obfitował jeszcze w wiele atrakcji, po konferencji były życzenia i gratulacje dla nas pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, na koniec zaproszeni goście – uczestnicy konferencji – mieli możliwość wysłuchania koncertu Powiatowej Orkiestry Divertimento wraz z Grupą Wokalną Meritum (MCK w Leżajsku). Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Małgorzata Rauch –  Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Marek Śliż – Starosta Leżajski, Pan Lucjan Czenczek – Wicestarosta Leżajski oraz Krzysztof Trębacz – członek Zarządu Powiatu Leżajskiego. W repertuarze orkiestry i wokalistek znalazła się muzyka filmowa, która słuchaczom dostarczyła wielu wrażeń i emocji. Szczególne podziękowania za organizację koncertu kierujemy w stronę Bartłomieja Urbańskiego, Michała Grzywny, Jacka Brzuzana, Ani Mielniczek, wokalistek Meritum oraz Powiatowej Orkiestry Divertimento pod batutą Edyty Kotuli – WIELKIE BRAWA, WOW!!! Cieszymy się, że mogło posłuchać Was Podkarpacie.

Naukowo – szkoleniowym creme de la crème jubileuszu 55-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku była „Diagnoza i terapia dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.

W piątek 30 września 2022 r. na konferencji prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Piotr H. Skarżyński (otorynolaryngolog, audiolog i foniatra – Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, Centrum Słuchu i Mowy Medincus) zaprezentował znaczenie badań przesiewowych słuchu oraz nowoczesnych rozwiązań telemedycznych dla rozwoju dziecka wzbudzając aplauz uczestników.

Kolejnym zagadnieniem przedstawionym uczestnikom była metoda Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej prof. Skarżyńskiego (SPPS-S). Prezentację metody oraz wyniki pacjentów w imponujący sposób przedstawiła dr n. o zdr. Natalia Czajka (pedagog specjalny Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Centrum Słuchu i Mowy Medincus).

Ostatnim akordem konferencji stała się „Diagnoza i terapia dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”, którą omówił prof. Piotr H. Skarżyński. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi zaproszonych ekspertów.

W końcowej części konferencji dla uczestników zorganizowano warsztaty z zakresu badań przesiewowych Platformą Badań Zmysłów oraz z wykorzystaniem SPPS-S.

W organizacji konferencji wzięli udział: Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Centrum Słuchu i Mowy Medincus, GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku oraz Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku. Konferencja, w której uczestniczyło 135 osób była relacjonowana przez TVP 3 Rzeszów, catering dla uczestników przygotowała Gospoda u Więcława.

I tak jubileusz 55-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku przeszedł do historii, tak naprawdę było to w Leżajsku historyczne wydarzenie. Mamy nadzieję, że część szkół i placówek oświatowych będzie dążyło do upowszechnienia metody SPPS-S w swojej pracy terapeutycznej z dziećmi, u których występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Konferencje były organizowane dla nauczycieli, dyrektorów i specjalistów z przedszkoli i szkół w Powiecie Leżajskim, podkarpackich poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych z Podkarpacia, jak też pracowników Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wraz z oddziałami.

Konferencje były współfinansowane ze środków Powiatu Leżajskiego.

Za wspólnie spędzony czas DZIĘKUJEMY.