VIII POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

Sieć największa na świecie, nie używa jej rybak i pająk nie plecie.

 

VIII Powiatowa Przedszkolada została rozstrzygnięta 30 marca 2017 r. w Franciszkańskim Ośrodku Kultury przy Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. Obejmowała konkurs plastyczny Przedszkolaki co powiecie o wirtualnym świecie oraz dziecięcy teatr Drogie dzieci, co dobrego słychać w sieci, czy w cyberprzestrzeni możemy czuć się czymś zagrożeni.

Uczestników VIII Powiatowej Przedszkolady Sieć największa na świecie, nie używa jej rybak i pająk nie plecie powitał Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek, a jej otwarcia dokonał  Starosta Leżajski  p. Marek Śliż.

Celem dziecięcego teatru było rozwijanie zdolności teatralnych, krasomówczych i muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród nich ciekawości poznawczej, motywacji do wytrwałej pracy, rozwijanie dziecięcej fantazji i wyobraźni, ćwiczenie koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-  skutkowego, poszerzanie słownictwa oraz uczenie prawidłowego formułowania myśli, pogłębianie wiedzy na temat funkcji komputera i Internetu w codziennym życiu oraz bezpiecznego z nich korzystania, kształtowanie systemu wartości dziecka, podstawowych umiejętności społecznych, radzenie sobie ze stresem, współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

W dziecięcym teatrze udział wzięło 3 przedszkola: Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkole Samorządowe  w Grodzisku Dolnym.

Jury w składzie: przewodniczący – p. Agnieszka Rydz oraz członkowie p. Dorota Kostek i p. Iwona Marzec-Wiącek dokonało oceny występów przedszkolnych grup teatralnych. Werdykt brzmi następująco:

I miejsce – Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, opiekunowie: Krystyna Rogala, Danuta Rzeźnik, Zofia Szpunar i Edyta Dudas;

II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Dolnym, opiekunowie: Barbara Jagustyn, Renata Wnęk;

III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, opiekun: Edyta Stopyra.

Przedszkola biorące udział w VIII Powiatowej Przedszkoladzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody książkowe. Jury przyznało także nagrody specjalne dla najlepszej aktorki Michaliny Dubiel z Przedszkola „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie i najlepszego aktora Adriana Kwaśniaka z Przedszkola „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie.

Podczas przerwy grup teatralnych wręczono nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu plastycznego Przedszkolaki, co powiecie o wirtualnym świecie?

Celem konkursu plastycznego było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, wzbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej i kształtowanie w nich motywacji do wytrwałej pracy, pogłębianie wiedzy na temat funkcji komputera i Internetu w codziennym życiu oraz bezpiecznego z nich korzystania, rozwijanie wyobraźni
i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej, wrażliwości artystycznej dzieci, kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 61 prac dzieci z 13 przedszkoli (Przedszkole Miejskie Nr 3 Bajka w Leżajsku, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Nowej Sarzynie, Przedszkole Niezapominajka w Nowej Sarzynie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy, Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, Przedszkole przy Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich, Przedszkole w Hucisku, Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, Przedszkole w Łętowni, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Grodziskiej, Oddział Przedszkolny w Przychojcu).

Komisja konkursowa w składzie: Paweł Kupras, Ewa Dubiel, Dorota Kostek dokonała w dniu 14 marca 2016 r. oceny nadesłanych prac. Jury wyłoniło 22 prace przyznając nagrody i wyróżnienia.

Nagrody otrzymali: Antonina Salwach, Klaudia Sarzyńska, Ewelina Łyko, Lena Płachta, Julia Kiełbowicz, Maja Sołtys, Tomasz Więcław.

Wyróżnienia otrzymali: Amelka Szczuc, Aleksandra Młynarska, Katarzyna Zając, Tomasz Ulman, Blanka Grzywna, Aleksandra Kania, Agnieszka Sibiga, Andżelika Chowaniec, Weronika Czerepak, Izabela Konior, Jakub Sikora, Oliwia Kozak, Ewelina Kania, Nikola Tucka, Zuzanna Szczęch.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

VIII Powiatowa Przedszkolada Sieć największa na świecie, nie używa jej rybak i pająk nie plecie została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku i Franciszkański Ośrodek Kultury przy Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku.

Patronat honorowy nad VIII Powiatową Przedszkoladą Sieć największa na świecie, nie używa jej rybak i pająk nie plecie sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski,  sponsorowana była ze środków finansowych Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie oraz Powiatu Leżajskiego.

W zakończeniu VIII Powiatowej Przedszkolady udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Leżajski p. Marek Śliż, Kustosz Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku O. Joachim Ciupa, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie p. Andrzej Chmura, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek, którzy wraz z Jury wręczali nagrody.

W VIII Powiatowej Przedszkoladzie  uczestniczyło 126 osób, była nagrywana przez Lokalną Telewizję Kablową Lokal – Tel w Nowej Sarzynie.

Galę zakończenia uświetnił występ wokalny zespołu Meritum z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w składzie: Paulina Hejda, Zuzanna Jajak, Wiktoria Kiełbowicz, Marcel Kotuła.

                                                                                              Koordynatorzy projektu:

                                                                                              Marta Stelmarczyk

                                                                                              Edyta Palus