Telefony zaufania

 

Numer telefonu             Opis
0800-177333 KURATORYJNY TELEFON ZAUFANIA (DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI)
0800-140068 POMARAŃCZOWA LINIA (POMAGA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI PIJĄ)
0800-120180 DYSLEKSJA (KŁOPOTY Z PISANIEM I CZYTANIEM)
0800-120002 NIEBIESKA LINIA OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
(017)8621314 RZESZÓW STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYKOWY „KARAN”
(022)6213367 OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA „AIDS”
(016)6705804 PRZEMYŚL TELEFON ZAUFANIA ONKOLOGICZNY
(017)8621314 RZESZÓW MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA
(017)8533163 RZESZÓW TELEFON ZAUFANIA ADOPCYJNY
(015)8232446 TARNOBRZEG MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA
(017)8533163 RZESZÓW MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA
(022)6544041 WARSZAWA, ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI „ITAKA”
(034)3652255 CZĘSTOCHOWA, JASNOGÓRSKI TELEFON ZAUFANIA
0801-199990 NARKOTYKI-NARKOMANIA OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA
(042)6822837 ŁÓDŹ, TELEFON „STOP PRZEMOCY” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW
(022)8441482 WARSZAWA, TELEFON ZAUFANIA DLA OJCÓW I DZIECI, KTÓRYCH PRAWA NIE SĄ PRZESTRZEGANE